หุ้น CPN ทำธุรกิจอะไร [หุ้นมือใหม่]​ : Crypto Stock Thailand

#CPN #ทำธุระกิจอะไร #ข่าวหุ้น แนะนำหนังสือหุ้นดีๆ เพื่อนๆมาหาไปอ่านกันได้เลย… 📖 5 STEPS เทรดหุ้นจากเริ่มต้นจนเทรดเป็น ซื้อได้ในแอป Shope https://shp.ee/vvdr5e9 📔 สแกนหุ้น Mindset เทรดยัง ซื้อได้ในแอป Shopee https://shp.ee/saxh3i9 📘 เพาะหุ้นเป็น เห็นผลยั่งยืน ซื้อได้ในแอป Shopee https://shp.ee/y6sbpy9 📚 เริ่มต้นลงทุนหุ้นด้วยตัวเอง พิมพ์ครั้งที่ 4 ซื้อได้ในแอป​ Shopee https://shp.ee/wsdquh9 📖 จับจังหวะ ซื้อขายหุ้นด้วย indicators ซื้อได้ในแอป Shopee https://shp.ee/9mfk7s9 📔…

หุ้น CPN ทำธุรกิจอะไร [หุ้นมือใหม่]​ : Crypto Stock Thailand

Source

0
(0)

#CPN #ทำธุระกิจอะไร #ข่าวหุ้น
แนะนำหนังสือหุ้นดีๆ เพื่อนๆมาหาไปอ่านกันได้เลย…
📖 5 STEPS เทรดหุ้นจากเริ่มต้นจนเทรดเป็น
ซื้อได้ในแอป Shope https://shp.ee/vvdr5e9

📔 สแกนหุ้น Mindset เทรดยัง
ซื้อได้ในแอป Shopee https://shp.ee/saxh3i9

📘 เพาะหุ้นเป็น เห็นผลยั่งยืน
ซื้อได้ในแอป Shopee https://shp.ee/y6sbpy9

📚 เริ่มต้นลงทุนหุ้นด้วยตัวเอง พิมพ์ครั้งที่ 4
ซื้อได้ในแอป​ Shopee https://shp.ee/wsdquh9

📖 จับจังหวะ ซื้อขายหุ้นด้วย indicators
ซื้อได้ในแอป Shopee https://shp.ee/9mfk7s9

📔 เทรดหุ้นด้วยกราฟ ฉบับมือใหม่
ซื้อได้ในแอป Shopee https://shp.ee/2shddc9

📘 คู่มือเล่นหุ้นแนว VI ฉบับสมบูรณ์ วิเคราะห์แบบเจาะลึกกับวิธีเล่นหุ้นเเนว VI
อธิบายง่ายๆ Step by Step
ซื้อได้ในแอป Shopee https://shp.ee/emf5xer

📚 เฟ้นหาหุ้นเติบโตด้วยงบการเงิน
ซื้อได้ในแอป Shopee https://shp.ee/83maexr

📖 สร้างพอร์ตหุ้นให้รวยมั่งคั่งแบบ วอร์เรน บัฟเฟตต์
ซื้อได้ในแอป Shopee https://shp.ee/avn6vir

📔 เจาะแก่น P/E วิธีเลือกหุ้น หนังสือหายากราคาสูงกว่าปก!!! หนังสือใหม่มือหนึ่ง
ซื้อได้ในแอป Shopee https://shp.ee/pkfgdmr

📘 Panyachondist หนังสือ115 กฎเหล็กนักเก็งกำไรหุ้นรายวันแบบออนไลน์
ซื้อได้ในแอป Shopee https://shp.ee/m2aec5r

📚 ออมในหุ้น
ซื้อได้ในแอป Shopee https://shp.ee/7xufbbr

CPN คือใคร ?
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2523 เพื่อทำธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าขนาดใหญ่รวมทั้งอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร โดยมีรายได้หลักมาจากการให้เช่าพื้นที่ค้าปลีกของห้างเซ็นทรัล และบริการระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบรักษาความสะอาดภายใน
รายได้หลักของ CPN มาจากการบริหารพื้นที่ศูนย์การค้าและธุรกิจอื่นที่สนับสนุนธุรกิจศูนย์การค้า มากกว่า 81%
สรุป “หุ้น CPN” ผู้นำศูนย์การค้า-ค้าปลีกเบอร์ 1 ของไทย
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย 6 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่
1. ศูนย์การค้าและธุรกิจอื่นที่สนับสนุนธุรกิจศูนย์การค้า 81%
2. อาคารสํานักงาน 5%
3. ศูนย์อาหาร 2%
4. โรงแรม 1%
5. โครงการที่พักอาศัย 8%
6. รายได้อื่น ๆ จากการลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ 3%
สรุป “หุ้น CPN” ผู้นำศูนย์การค้า-ค้าปลีกเบอร์ 1 ของไทย
ปัจจุบันเซ็นทรัลพัฒนา (CPN) ได้ลงทุนอยู่ในโครงการศูนย์การค้าทั้งหมด 34 แห่ง โดยแบ่งเป็น เซ็นทรัลเวิลด์ 1 แห่ง เซ็นทรัลพลาซา 25 แห่ง เซ็นทรัลเฟสติวัล 6 แห่ง และอีก 2 แห่งล่าสุด คือ เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ ประเทศมาเลเซียและเซ็นทรัล วิลเลจ ลักซูรี่ เอาท์เล็ต นอกจากนี้ยังมีโครงการที่กำลังพัฒนาเพิ่มเติมอีก 5 แห่งภายในปี พ.ศ. 2565
เมื่อพิจารณาอัตราการเช่าพื้นที่ของศูนย์การค้าในปี พ.ศ. 2563 พบว่า ลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2562 แม้ผู้เช่าได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในปี พ.ศ. 2563 เพราะว่าทาง CPN ได้มีมาตราการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้า โดยไม่เก็บค่าเช่าในช่วงที่ศูนย์การค้าปิดชั่วคราว และมีส่วนลดค่าเช่าพื้นที่รวมทั้งการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านทางออนไลน์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อาคารสำนักงานของ CPN มีขนาดพื้นที่เช่าเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเช่าพื้นที่กลับมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากการปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่อาคารสำนักงานของหลายองค์กรให้สอดคล้องกับจำนวนพนักงานและสภาวะการดำเนินการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป จากอุปทาน (Supply) ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตและอุปสงค์ (Demand) ที่มีแนวโน้มลดลง อาจจะเป็นแรงกดดันให้อัตราการเช่าพื้นที่และอัตราค่าเช่าอยู่ในระดับต่ำต่อไปในระยะสั้น
4 จุดแข็งของ “หุ้น CPN” บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1. ชื่อเสียงของบริษัท
CPN มีศูนย์การค้าที่มีชื่อเสียงมาตรฐานระดับโลก ศูนย์การค้าของ CPN ทั้ง 34 ศูนย์ทั้งในและนอกประเทศ เป็นแลนด์มาร์คที่สร้างสรรค์ไลฟ์สไตล์ใหม่ และศูนย์กลางการใช้ชีวิตของผู้คนในทุกโลเคชั่นทั่วประเทศ ด้วยความสำเร็จในการจัดอีเวนต์ให้มีความเป็นเลิศและโดดเด่น ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ ไปจนถึงระดับนานาชาติ
2. คุณภาพของการบริการ
CPN มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Survey) เป็นประจำทุกปี มีการให้ความสำคัญกับความสะดวกและปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก รับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า นำมาให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการมาพัฒนาแผนงานที่เหมาะสม
และยังเน้นในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยแก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ
3. คณะผู้บริหารมีวิสัยทัศน์
บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำแห่งภูมิภาค ด้วยเป้าหมายที่จะสร้างสรรค์อนาคตที่ดี และยั่งยืนสำหรับทุกคน ผ่านการรักษาการเติบโตของโครงการปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่และการพัฒนาโครงการใหม่ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งในรูปแบบการลงทุนเอง การร่วมทุน และการเข้าซื้อกิจการที่มีศักยภาพ
4. ความน่าเชื่อถือของบริษัท
ทริสเรตติงคงอันดับเครดิตบริษัทในระดับ AA ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง ความน่าเชื่อถือและการ เติบโตของ “หุ้น CPN”

0 / 5. 0